Svetovanje

Področja svetovanja

  Konkurenčne prednosti podjetij

  Strateški management

  Strateška analiza
  Razvijanje strategij
  Uresničevanje strategij
   

  Trajnostni razvoj – okoljska in družbena odgovornost podjetij

  Poslovni modeli

  Management sprememb

  Management znanja

  Management v športu

   Svetovalni seminarji

   Prek Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete (RCEF)

   Osnove konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij (11/2003)
    

   Prek Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF)

   Priprava strateškega načrta v podjetju: Razvijanje in izbira poslovnih strategij (3/2005)
   Trženjski odnosi kot vir konkurenčnih prednosti v nabavi (2/2008)
   Oblikovanje strategije: Poslovna akademija za Skupino Telekom Slovenije (4/2009)
    

   Samostojno

   Management športne infrastrukture in prireditev: Usposabljanje strokovnih delavcev Golf zveze Slovenije (11/2021 – 1/2022)

   Svetovalni projekti

   Podjetja

   Factor banka d.d., Ljubljana (1/2006 – 5/2006)
   Razvijanje strategije vstopa na trge južne in vzhodne Evrope
   Adeptio d.o.o., Ljubljana (5/2006 – 9/2006)
   Razvijanje poslovne strategije
   PBN d.o.o., Kranj (5/2007 – 1/2008)
   Razvijanje celovitega poslovnega modela
   Corvus d.o.o., Vodice (2/2008 – 8/2008)
   Oblikovanje celovitega strateškega plana
   Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Ljubljana (1/2015 – 5/2015)
   Razvijanje modela letnega planiranja in kontrole za restavracijo The Wok
   Domel d.o.o., Železniki (1/2015 – 10/2015, 1/2017 – 10/2017)
   Razvijanje poslovne strategije poslovne enote Laboratorijski sistemi
   Analiza trga lahkih električnih vozil
   Elektro Gorenjska d.d., Kranj (8/2018 – 11/2018)
   Razvijanje novega poslovnega modela na področju Energetskega inženiringa
   Petrol d.d., Ljubljana (11/2018 – 5/2019)
   Razvijanje poslovne strategije podjetja Petrol d.o.o. Zagreb
   Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana (12/2018 – 5/2019)
   Inovativni pristopi pri povezovanju digitalnih kampanj in športnih dogodkov
   JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Ljubljana (3/2019 – 6/2019, 3/2020 – 6/2020, 7/2020 – 10/2020)
   Raziskava tržnega in prodajnega potenciala izdelkov iz recikliranih materialov
   Razvijanje poslovne strategije in poslovnega modela za izdelke iz biomase
   Priprava strukturiranega sistema poročanja o trajnostnih poslovnih praksah
   Elan d.o.o., Begunje na Gorenjskem (2/2023 – 4/2023)
   Ambasadorji in vplivneži v športu: Kako okrepiti blagovno znamko Elan z novimi komunikacijskimi pristopi?
   Sport Media Focus d.o.o., Ljubljana (4/2024 – 6/2024)
   Razvijanje poslovnega načrta za digitalno platformo za spletno vadbo z boksarjem Dejanom Zavcem
    

   Druge organizacije

   Razvijanje modela upravljanja športne infrastrukture v Ljubljani po izgradnji Športnega centra Stožice
   Vzpostavljanje mednarodne šole managementa infrastrukture za šport in prosti čas
   Zveza ekonomistov Slovenije (11/2004 – 10/2012)
   Organiziranje posvetov in konferenc
   Univerza v Ljubljani, Rektorat (2/2017 – 3/2017, 11/2017 – 12/2017, 11/2018 – 12/2018, 07/2020 – 12/2020, 09/2021 – 11/2021, 11/2022 – 12/2022)
   Postavljanje ciljev ter izdelava in uresničevanje planov
   Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na univerzi
   Razvijanje strategij internacionalizacije za tri partnerske univerze v Črni gori
   Študija izvedljivosti organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine 2023 v Sloveniji
   Hokejska zveza Slovenije (2/2019 – 6/2019)
   Analiza potreb in predlogi za razvoj infrastrukture za hokej na ledu v Sloveniji
   Analiza potreb in predlogi za razvoj infrastrukture za hokej na ledu v Sloveniji
   Odbojkarska zveza Slovenije (1/2021 – 3/2021)
   Strateška analiza in razvijanje strategije
   Košarkarska zveza Slovenije (2/2022 – 4/2022)
   Strateške dileme in predlogi za izboljšavo prve slovenske moške košarkarske lige
   Rokometna zveza Slovenije (1/2023 – 4/2023)
   Strategija slovenskega ženskega rokometa v obdobju 2023-2026
   Občina Ribnica (4/2023 – 6/2023)
   Strategija razvoja Poslovne cone Lepovče
   Strateška analiza in razvijanje strategije