Življenjepis

Življenjepis

Tomaž Čater se je rodil 5. junija 1976 v Brežicah. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1998 diplomiral, leta 2000 magistriral, leta 2003 pa še doktoriral na področju managementa in organizacije. Na isti fakulteti je od leta 1998 naprej tudi zaposlen, sprva kot asistent, nato kot docent in izredni profesor, od leta 2014 naprej pa kot redni profesor za področje managementa. Med njegovimi preteklimi in sedanjimi funkcijami na fakulteti velja izpostaviti funkcijo predstojnika Študija na daljavo, predstojnika Katedre za management in organizacijo ter vodje magistrskega programa Management v športu. Izven fakultete je bil tudi član upravnega odbora Evropske akademije za management (EURAM) ter predsednik Slovenske akademije za management (SAM).

Njegova glavna področja raziskovanja, poučevanja in svetovanja so konkurenčne prednosti podjetij, strateški management, družbena in okoljska odgovornost podjetij ter management v športu. Kot gostujoči profesor je med drugim deloval na univerzah v Indiani (ZDA), Chemnitzu in Regensburgu (Nemčija) ter Dubaju (ZAE). Je avtor ali soavtor 66 znanstvenih člankov v revijah, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni članek v prestižni reviji Organizational Research Methods. Kot svetovalec svoje znanje prenaša tudi v poslovno prakso podjetij, kot so Domel, Elan, Elektro Gorenjska, Petrol, Voka Snaga, Zavarovalnica Triglav in mnoga druga.

Tekoče govori angleško in hrvaško/srbsko, dobro pa tudi nemško. Kolikor je le mogoče, svoj prosti čas najraje preživlja v tesnem stiku z naravo. Tudi po tem, ko je po gimnaziji prenehal z aktivnim igranjem nogometa in košarke, je njegovo življenje vseskozi tesno povezano s športom, še posebej z nogometom, košarko, tekom in fitnesom. Z nogometno ekipo Ekonomske fakultete je leta 2017 v Krakovu postal celo evropski prvak poslovnih nogometnih lig. Zelo rad tudi potuje in spoznava oddaljene kraje in kulture.

Osebni podatki

Datum rojstva: 5. junij 1976

Kraj rojstva: Brežice

Spol: moški

Narodnost: slovenska

Državljanstvo: slovensko 

Izobrazba

Osnovna šola (9/1982 – 6/1990)

Ustanova: Osnovna šola Brežice
 

Srednja šola (9/1990 – 6/1994)

Ustanova: Gimnazija Brežice
 

Univerzitetni študij (10/1994 – 9/1998)

Naziv: univ. dipl. ekon. (univerzitetni diplomirani ekonomist), ekonomija
 

Magistrski študij (10/1998 – 11/2000)

Naziv: mag. (magister znanosti), management in organizacija
 

Doktorski študij (12/2000 – 10/2003)

Tuji jeziki

Angleščina: tekoče (govor, branje, pisanje)

Hrvaščina / srbščina: tekoče (govor, branje), napredno (pisanje)

Nemščina: srednje (govor, branje, pisanje)

Zaposlitev

Ustanova: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Katedra: Management in organizacija

Delovna mesta

Asistent za področje managementa (10/1998 – 5/2004)
Docent za področje managementa (6/2004 – 3/2009)
Izredni profesor za področje managementa (4/2009 – 4/2014)
 

Funkcije

Predstojnik Študija na daljavo (10/2005 – 9/2007)
Predstojnik Katedre za management in organizacijo (3/2007 – 9/2007, 10/2009 – 9/2013)
Vodja magistrskega programa Management v športu – skupnega programa Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani (4/2007 – trenutno)
 

Predmeti

Dodiplomski (visokošolski strokovni študij): Strateški management 1 (v slovenščini), Taktično planiranje in kontrola (v slovenščini)
Dodiplomski (univerzitetni študij): Strateški management 1 (v angleščini), Strateški management 1 (v slovenščini), Taktično planiranje in kontrola (v slovenščini)
Podiplomski (magistrski študij): Management sprememb (v slovenščini), Management v športu (v angleščini), Strateški management 2 (v angleščini), Strateški management 2 (v slovenščini), Strateški management v športu (v angleščini)

Druge strokovne funkcije

Urednik

Tuje znanstvene monografije
Values and Leadership Expectations of Future Managers from Transforming Societies (Lang Rainhart (sourednik), Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2011)
Slovenske znanstvene monografije
Sodobni vidiki analize poslovanja in organizacije (zbornik 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. posvetovanja, Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, 2006-2012)
Tuje znanstvene revije
Journal for East European Management Studies – posebna številka (Lang Rainhart (sourednik), Szabo Erna (sourednica), Chemnitz, let. 18, št. 4, 2013)
 

Član uredniškega odbora

Tuje znanstvene revije
 

Recenzent

Tuje znanstvene revije
Academy of Management Review
Economic Research
European Management Review
Journal for East European Management Studies
Journal of Business and Industrial Marketing
Journal of Business Research
Journal of Management Studies
Journal of Manufacturing Technology Management
Management
Zagreb International Review of Economics & Business
Slovenske znanstvene revije
Akademija MM
Economic and Business Review
IB revija
Managing Global Transitions
Naše gospodarstvo
Organizacija
 

Organizator

Sodobni vidiki analize poslovanja in organizacije (posvetovanje Zveze ekonomistov Slovenije v Portorožu)
Član organizacijskega in programskega odbora 11. in 12. posvetovanja (11/2004 – 10/2006)
Predsednik organizacijskega in programskega odbora 13., 14., 15., 16., 17. in 18. posvetovanja (11/2006 – 10/2012)
 

Delovanje v komisijah in drugih strokovnih organih

Športne organizacije

Združenja

Predsednik

Zveza ekonomistov Slovenije, Sekcija za poslovne analize (7/2007 – 12/2017)
 

Član

Zveza ekonomistov Slovenije, Sekcija za poslovne analize (11/2004 – 12/2017)
Slovenska akademija za management (1/2006 – trenutno)
Evropska akademija za management (1/2008 – trenutno)
Akademija za management (5/2013 – trenutno)

Nagrade

Fakultetne in univerzitetne nagrade

Fakultetna nagrada za izredne študijske dosežke v šolskem letu 1996/1997 (Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10/1997)
Fakultetna nagrada za izredne študijske dosežke v šolskem letu 1997/1998 (Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10/1998)
Fakultetna nagrada za najboljša diplomska dela v šolskem letu 1997/1998 (Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10/1998)
 

Ostale nagrade

Nagrada podjetja Trimo za najboljše doktorsko delo v šolskem letu 2003/2004 (Trimo d.d., Trebnje, 2/2005)
Nagrada konference EIT za najboljše doktorsko delo v obdobju 2003-2005 (Enterprise in Transition 2005: 6th International Conference, Bol, Hrvaška, 5/2005)
Odlični v znanosti 2023: nagrada za najvidnejše znanstvenoraziskovalne dosežke v letu 2023 (Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana, 11/2023)
 
image_pdf