domaca

TOMAŽ ČATER

Raziskovalec, predavatelj in svetovalec na področju managementa in organizacije

Tomaž Čater se je rodil 5. junija 1976 v Brežicah. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1998 diplomiral, leta 2000 magistriral, leta 2003 pa še doktoriral na področju managementa in organizacije. Na isti fakulteti je od leta 1998 naprej tudi zaposlen, sprva kot asistent, nato kot docent in izredni profesor, od leta 2014 naprej pa kot redni profesor za področje managementa. Med njegovimi preteklimi in sedanjimi funkcijami na fakulteti velja izpostaviti funkcijo predstojnika Študija na daljavo, predstojnika Katedre za management in organizacijo ter vodje magistrskega programa Management v športu. Izven fakultete je bil tudi član upravnega odbora Evropske akademije za management (EURAM) ter predsednik Slovenske akademije za management (SAM). Njegova glavna področja raziskovanja, poučevanja in svetovanja so konkurenčne prednosti podjetij, strateški management, družbena in okoljska odgovornost podjetij ter management v športu. Kot gostujoči profesor je med drugim deloval na univerzah v Indiani (ZDA), Chemnitzu in Regensburgu (Nemčija) ter Dubaju (ZAE). Je avtor ali soavtor 66 znanstvenih člankov v revijah, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni članek v prestižni reviji Organizational Research Methods. Kot svetovalec svoje znanje prenaša tudi v poslovno prakso podjetij, kot so Domel, Elan, Elektro Gorenjska, Petrol, Voka Snaga, Zavarovalnica Triglav in mnoga druga.